zaloguj   |   załóż konto
W sklepie
Szukaj produktów
szukaj tylko w nazwach
szukaj według koloru
Sklep tortownia.pl
e-mail: kontakttortownia.pl

facebook.com/tortownia

telefon: 601 777 860 (środa-piątek, 10:00-16:00)

Od 1 kwietnia 2019 zakupy tylko w sklepie internetowym.
Zamówienia można odbierać bezpłatnie w Café tortownia.pl

Jak trafić do Café tortownia.pl?


Autobusem najłatwiej trafisz do nas wysiadając na przystanku Handlowa 01
autobusy linii: 156, 160, 162, 212, 256, 517
Zaplanuj dojazd do nas z pomocą jakdojade.pl »

Dane firmy tortownia.pl

tortownia.pl
ul. Handlowa 60/4B
03-556 Warszawa

nr konta:
78 1140 2017 0000 4802 0569 9642

Działamy na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
NIP: 524-175-80-37. Regon: 140651000.

Ochrona prawna znaków towarowych tortownia.pl


Znak słowno-graficzny firmy oraz znak słowny "tortownia" są objęte prawem ochronnym na rzecz tortownia.pl Agnieszka Klimczak, zgodnie ze świadectwami ochronnymi wydanymi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm.):
  • Znak towarowy słowno-graficzny - prawo ochronne Nr 225979
    zobacz dokument nadania prawa ochronnego logo tortownia.pl »
  • Znak towarowy słowny "tortownia" - prawo ochronne Nr 245421
    zobacz dokument nadania prawa ochronnego znaku słownego "tortownia" »
Prawo ochronne powyższych znaków towarowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej trwa od 11 września 2008 r.