Regulamin programu rabatowego ZBIERAJ DEKORKI

  Organizacja

 1. Organizatorem programu jest tortownia.pl, wpisana do prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 432490, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tarnogórskiej 16.
 2. Regulamin programu dostępny jest do wglądu na stronie serwisu tortownia.pl oraz w siedzibie organizatora.
 3. Wykorzystując punkty promocyjne, zwane dalej dekorkami, podczas składania zamówienia, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Czas trwania

 5. Promocja trwa od 7 grudnia 2006 do odwołania.
 6. Uczestnictwo

 7. Z programu rabatowego mogą korzystać wszyscy zarejestrowani użytkownicy serwisu tortownia.pl.
 8. Zasady

 9. Za każde pełne 10 zł brutto zapłacone za produkty ze sklepu tortownia.pl użytkownik otrzymuje 4 dekorki.
 10. Dekorki doliczane są do konta użytkownika w momencie opłacenia zamówienia.
 11. Użytkownik może dostać bezpłatną pulę dekorków od sklepu tortownia.pl.
 12. Organizator programu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby dekorków na koncie użytkownika w przypadku stwierdzenia niestosowania się użytkownika do regulaminów obowiązujących w serwisie tortownia.pl.
 13. W momencie składania zamówienia użytkownik decyduje (wybierając odpowiednią wartość z listy) ile dekorków chce wykorzystać przy danym zamówieniu. Za każde wykorzystane 10 dekorków użytkownik otrzymuje 1 zł rabatu.
 14. Pula dekorków użytkownika pomniejszana jest o liczbę wykorzystaną przy danym zamówieniu w momencie złożenia tego zamówienia.
 15. Wykorzystanie dekorków nie jest możliwe w zamówieniu, w którym został już wykorzystany kupon rabatowy.
 16. Program rabatowy nie dotyczy kosztów przesyłki.
 17. Dekorki wykorzystane w zamówieniu anulowanym z winy użytkownika nie są ponownie doliczane do jego konta.
 18. Dekorki wykorzystane w zamówieniu, z którego użytkownik zrezygnuje, zgodnie z punktem 27 regulaminu sklepu internetowego sklep.tortownia.pl i/lub z punktem 7 zasad uczestnictwa w szkoleniach Akademii tortownia.pl nie są ponownie doliczane do jego konta.
 19. Zasada opisana w punkcie 6 niniejszego regulaminu nie dotyczy zakupu szkoleń organizowanych przez Akademię tortownia.pl, które objęte są oddzielnym programem rabatowym.
 20. Pakiety dekorków

 21. Pakiet dekorków można nabyć w sklepie tortownia.pl w postaci bonów upominkowych.
 22. Dostępne są pakiety 500, 1000 i 3000 (pięciuset, tysiąca i trzech tysięcy) dekorków.
 23. Wartość nabywcza dekorków zgodna jest z punktem 10 niniejszego regulaminu w momencie wykorzystywania ich podczas składania zamówienia.
 24. Wartość nabywcza dekorków zakupionych w pakiecie, podana na bonie upominkowym oraz w opisie produktu na stronie sklepu jest wartością obowiązującą w momencie zakupu pakietu.
 25. Użytkownik, który zakupi pakiet dekorków i dokona wpłaty, która zostanie zaksięgowana na koncie tortownia.pl, otrzyma e-mail zawierający plik w formacie PDF z gotowym do wydrukowania bonem.
 26. Wiadomość e-mail z plikiem zawierającym pakiet dekorków zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nabywcy.
 27. Bony upominkowe należy zrealizować (wprowadzić kod bonu w dziale "moje konto" w serwisie tortownia.pl) w ciągu roku od ich nabycia. Bon może zostać zrealizowany jednorazowo.
 28. Pełny numer pakietu dekorków jest unikalny i składa się z 16 cyfr, w tym dwunastu cyfr podanych na bonie oraz 4 cyfr kontrolnych.
 29. Cyfry kontrolne zna wyłącznie użytkownik, który dokonał zakupu bonu. Są one dostępne po zalogowaniu w dziale moje konto w sekcji moje bony upominkowe(po zaksięgowaniu wpłaty na koncie tortownia.pl).
 30. Aby zrealizować bon należy posiadać pełny szesnastocyfrowy numer pakietu dekorków.
 31. Pakiet dekorków może być zakupiony również w stacjonarnym sklepie tortownia.pl. Wtedy kupujący otrzymuje wydrukowany bon upominkowy oraz dodatkowo 4 cyfry kontrolne.
 32. Aby dokonać zakupów korzystając z dekorków zakupionych w postaci pakietu należy:
 33. Zamówienie, które zawiera pakiet dekorków, nie może być wysłane za pobraniem. Dopuszczalna jest opłata z góry lub podczas odbioru osobistego.
 34. Reklamacje

 35. Reklamacje dotyczące dekorków można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres w ciągu 7 dni od daty zaistnienia kwestionowanego zdarzenia.
 36. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania.
 37. Decyzja organizatora promocji jest ostateczna.